Autor: Jerry Fielding
Film: Jugador, El
T.O.: The Gambler
Director: Karel Reisz
Aņo: 1974