Autor: Martial Solal
Film: Al Final de la Escapada
T.O.: A Bout de Soufle
Director: Jean Luc Godard
Aņo: 1960