Autor: Toru Takemitsu
Film: Mujeres en las dunas
T.O.: Suna no onna
Director: Hiroshi Teshigahara
Aņo: 1964