Film: Mujeres en las dunas
Autor: Toru Takemitsu
T.O.: Suna no onna
Director: Hiroshi Teshigahara
Aņo: 1964