Autor: Toru Takemitsu
Film: Cara de otro, La
T.O.: Tanin no kao
Director: Hiroshi Teshigahara
Aņo: 1966