Autor: Toru Takemitsu
Film: Rikyu
T.O.: Rikyu
Director: Hiroshi Teshigahara
Aņo: 1989