Pàries, sindicalistes, demagogs (fragmento) –en catalán-Ignasi Riera

Pàries, sindicalistes, demagogs (fragmento) –en catalán-

"Espero que el dia de demà no es pugui parlar de cultura obrera més que en termes d'història passada. Per això, però, és del tot indispensable que els agents culturals amb capacitat per fer-ho plantegin les línies d'una cultura obrera de pas, transitòria. Altrament, ens submergirà, altre cop, el populisme demagògic. M'explico: el futur és de l'oci programat i dels ocis creatius i lliures. D'acord. Però per arribar-hi amb els menys traumes possibles és del tot indispensable que siguem capaços d'extreure les lliçons d'allò que els sectors obrers han buscat, en veritable procés de tempteig experimental, una mica a les palpentes. Això o els traumes controlats per un Estat policíac, cada vegada més poderós. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com