Idealitat, Metafísica, Espiritualisme (fragmento) - en catalán-Jaume Serra i Húnter

Idealitat, Metafísica, Espiritualisme (fragmento) - en catalán-

"En aquest sentit la Metafísica ha anat realizant la incorporació dels resultats de les ciències naturals i històriques a la tesi de l´espiritualisme, i és encara aquesta una tasca que està lluny de considerar-se com a definitivament realitzada. [...] Els temps actuals es troben encara en la confluencia de les dues orientaciones que marquen els sistemes del segle XIX: el kantisme continuat fins el subjectivisme absolut i positivisme que ha determinat un corrent general agnòstic sobre la concepció del món i de la vida; i d´una gràfica podríem afegir que el pragmatisme que reuneix característiques d´ambdós sistemes, ha dit l´última paraula repetint l´aforisme protagòric: "l´home és la mesura de totes les coses. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com