Autor: Thomas Tallis
Obra: Misa para 4 voces, 1585
Fragmento: Credo -7.09-