Campus Xiangshan (Academia de Arte de China, Etapa II)
Arquitecto: Wang Shu
Datación de la obra: 2007
Ciudad: Hangzhou (Hangzhou)
País: China
Continente: Asia