Tianjin Museum
Arquitecto: Shin Takamatsu
Datación de la obra: 2004
Ciudad: Tianjin (Tianjin)
País: China
Continente: Asia