La descoberta de la gran ciutat: París (fragmento) –en catalán-Josep Yxart
La descoberta de la gran ciutat: París (fragmento) –en catalán-

"Com lo més ric, com lo primer diamant de la corona que al front de l’Exposició Universal han cenyit les arts, brilla la col·lecció de quadros del malograt Fortuny en nostres sales de pintures. Reproduïts tots pel gravat i la fotografia ¿qui no els reconeix? Mes qui pot imaginar la fascinació que exerceixen los originals si no té idea de son color? Molts anys fa que el nom de Fortuny, com lo d'un geni colossal, no pot pronunciar-se sense obligat sèquit d'elogis pindàrics, sense manifestacions caluroses d'un entusiasme desaforat, i a despit de tals mostres d'admiració casi sempre contraproduents, l'espectador més rebelde a la tirania de les reputacions formades, abaixa el cap davant d'aquesta. En va es dirà pel pintor reusense que li falten grans concepcions,i que mai desplegàen esferes superiors les ales de son geni; Fortuny, com dibuixant i colorista, no té rival i sa paleta ha sorprès meravellosos efectes, desesperació dels seus imitadors, encant dels que l'admiren, i que busquen debades fora d'ell. Ses figures traçades amb tal espontaneïtat i fermesa de línea palpitant, flexible i enèrgica, com lo nervi humà; la riquesa de sos colors, brillants i disfumats a un temps com la naturalesaels mostra: la poesia singular de sos llunys i sombres, del vapor lluminós que banya suaument ses composicions, la ideal, indefinible bellesa que sap comunicar als objectes materials, desconeguda abans d'ell, descobreixen una organisació superior, verament original, com totes les dignes de tal dictat.
La col·lecció és rica i pot dir-se completa. Poden estudiar-se en ella les èpoques diferents del pinzell del mestre; temptejant primer i pintant de records, i amb ressabis d'imitador; segur i original després, creant escola; ambiciós i frenètic més tard, en busca del nosequé, somni i escull dels grans artistes. "El Poder de la Palabra
epdlp.com