Divisió territorial de Catalunya (fragmento) –en catalán-Pau Vila
Divisió territorial de Catalunya (fragmento) –en catalán-

"La Divisió Territorial va ser feta aprofitant el concepte de comarca com a comarca natural, pensant, però, en la idea del que havia de ser la base de l’organització político-administrativa de Catalunya, i, evitant, per tant, els desequilibris en extensió i en humanitat que de vegades presenten les comarques (…) Com a base del treball es va fer una enquesta als municipis (…) Les dades recollides les vàrem posar sobre el mapa, i el resultat va ser un garbuix, un trencaclosques; la gent no tenia plena consciència del fet comarcal i, moltes vegades donaven el municipi o la rodalia com a comarca (…) El que és doncs destacable que la divisió territorial és va fer tenint per base els mercats. La feina va ser una mica llarga perquè es va orientar pensant sempre en els serveis que haurien de tenir les comarques. És a dir, més que geografia, fèiem quasi política administrativa”. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com