Bearn (fragmento) -en catalán-Llorenç Villalonga
Bearn (fragmento) -en catalán-

"El Faust de Goethe és el símbol d'una raça apressada i violenta que no es conforma amb la idea d'un altre món, sinó que vol obtenir el cel en aquesta vida, encara que sigui pactant amb el Maligne. Gounod glossà aquella llegenda, cosa que les Tulleries miraren amb bons ulls. Els periòdics en feien una gran propaganda. El senyor comentava l'esdeveniment.
-Ja tenc quaranta-vuit anys, Maria Antònia, i tu tampoc ja no ets cap nina. Hauríem d'anar a sorprendre es secret d'es doctor alemany per fer-mos joves.
No es tractava d'un secret, sinó de vendre l'ànima al Dimoni, cosa que dona Maria Antònia no admetia ni en broma.
-No diguis desbarats, Tonet. T'agradaria cremar dins l'infern?
-No. Però tornar a esser jove...
-Calla.
-Pensa...
-No vull pensar
Sobtadament oncle i neboda desaparegueren: havien fuit a París. La campanada fou clamorosa."El Poder de la Palabra
epdlp.com