Les arrels de Catalunya (fragmento) –en catalán-Miquel Tarradell
Les arrels de Catalunya (fragmento) –en catalán-

"L'onada indoeuropea havia transformat l'aspecte etnic i la cultura material del país, i poc després s'iniciava l'impacte grec. Aquests dos factors havien de crear una col.lectivitat d'estructura molt diferent: és alió'que diem el món ibéric. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com