Estudis Romànics (fragmento) –en catalán-Ramon Aramon i Serra
Estudis Romànics (fragmento) –en catalán-

"El 1938, en ocasió de la jubilació del Mestre com a professor universitari, amb el col·lega Joan Coromines empreníem la preparació d’una nova miscel·lània Fabra —que en el nostre pensament havia de formar el primer volum d’unes no nades Publicacions del Departament de Llengües Modernes de la Universitat Autònoma de Barcelona—, la final execució de la qual, a causa de la precipitació dels esdeveniments de l’època, hagué de suspendre’s quan hom anava a procedir al seu tiratge; al cap de cinc anys, però, coincidint amb el setanta-cinquè aniversari del Mestre, la miscel·lània apareixia amb tota dignitat a Buenos Aires, gràcies a la diligència i a l’abnegació del senyor Coromines, al qual havíem pogut fer arribar les proves compaginades restades al nostre poder. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com