Correspondencia a Josep María Capdevila (fragmento) –en catalán-Josep Maria Casacuberta
Correspondencia a Josep María Capdevila (fragmento) –en catalán-

"No hi fiauria temps de fer sortir per primavera una nova edició d"'Amics i térra amiga". Pero si que podría aparéíxer un xic mes enllá, per exemple al comengament de la tardor. Ara que la reedició fóra mes justificada í valuosa sí contenia algún treball nou. Em faría molía il.lusió que us decidissíu a encapfalar-la amb unes pagines d'evocació de l'ambient rural de Santa Pau, o del paísalge olotí. en aquells bons íemps de la vostra -i de la meva minyonia. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com