Teatre català de postguerra (fragmento) –en catalán-Jordi Arbonès Montull
Teatre català de postguerra (fragmento) –en catalán-

"Ens dol pensar en el mal que en pot pervenir, d’actituds d’aquesta naturalesa, a un gènere que sempre ha sofert una anèmia esgarrifosa al nostre país. La producció dramàtica, com tantes d’altres «produccions» de casa nostra, és avui, per parafrasejar Joan Triadú, «un acte de servei», el qual no pot ésser defugit per moltes decepcions que hom hagi experimentat en el decurs d’aquests darrers any.
[...]
hem tractat de considerar aquells qui han començat a produir les obres llurs amb posterioritat a la fi de la guerra civil, la temàtica dels quals tradueix la preocupació que els causa la situació històrica que viuen. Per això hem exclòs d’aquest treball aquells autors les obres dels quals ens semblen desvinculades de la realitat quotidiana o mancades d’objectivisme crític enfront de la problemàtica de l’home català contemporani, com podria ésser el cas de Josep M. de Sagarra, o bé aquells altres que s’han dedicat a reelaborar alguns dels mites de la literatura universal o a aprofundir-ne el sentit, sense actualitzar-los o potenciar-los, com ara Ferran Soldevila o Josep Carner. "El Poder de la Palabra
epdlp.com