Els vianants (fragmento) –en catalán-Antoni Martí Monterde
Els vianants (fragmento) –en catalán-

"Què queda de la llum sinó l'esguard.

Hi ha una finestra incomprensible
a cada passa
des d'on vigilar la canviant
pal·lidesa de l'hivern.
Sempre inacabada,
es repeteix, però, aquesta pluja.
Es repeteix la despossessió,
i el carrer no sembla buit
sinó buidat.
No m'acostumo encara
a aquesta feixuguesa de vianant,
de transhumant immòbil
d'ombres i pronoms,
incapaç d'eludir els tolls
del desconcert
quan la memòria immediata
comença a doldre deshabitadament
navegable, de pressentida.

Hi ha mots que només conec per contrast.

* * *

Compto els dies de febre,
canvio d'estatura cada nit.
Sóc l'hoste d'un oratge de cendra;
guardo (amago) un incendi d'hivern
que malgastar assegut
a l'escala mecànica dels signes de silenci.
Guardo també un gest d'ahir
que mai no deixarà de ser nouvingut.

Faig tard.

No és impaciència;
la impaciència és habitable.
Què té aquest desordre?
Immediat a la veu, no és la veu;
contigu al fred, no és el fred;
pertanyent al silenci, no és el silenci.
Als afores de la llum, n'és transhumant,
com de la roba d’un exili.

Faig tard. Encara.

* * *

Tot equivocant la fi de l'hivern
una humitat estàtica
arrela minuciosament
a les robes.
Calendaris desmentits
malden per ordenar
la desigual claror
i durada dels dies,
i establir el seu límit
de llum interrompuda
a les ciutats.

Un silenci que s'esguarda
i s'habita al mateix temps.

També d'aquesta manera es demostra
la diferent duració de les hores,
la distinta mirada del desordre.
Amb la certesa que ha plogut
imperceptiblement,
desconegudament. "El Poder de la Palabra
epdlp.com