Novel·lística i vida interior (fragmento) –en catalán-Elvira Augusta Lewi
Novel·lística i vida interior (fragmento) –en catalán-

"Fer novel·les d’amplitud, de gran extensió en el camp de l’esperit, que parlin de tot sense l’encongiment local; que juguin amb una harmonia de diferències entre ambients i personatges que interessin, no novel·les d’instint sol, sense educación artística: això és el que cal ans que tot en la nostra producció literària.
Estudiar en l’ample horitzó de la psicologia, de l’anàlisi anímic, i parlar llavors de la gran complicació que és la vida, ací i fora d’ací, d’un ésser en tot el funcionament dels engranatges de la seva màquina humana i estendre’ls fins al màxim al desconegut de la vulgaritat, i la novel·la representarà llavors la generació present, tan variada i múltiple de valors anímics com és, i parlarà de nosaltres a les generacions que vindran.
Llavors també serà possible que la novel·la catalana, salvant la nostra frontera amb el seu carregament de documentació, vagi enllà del nostre sòl reduït, escàs, per a satisfer les aspiracions ambicioses d’universabilitat tan lògiques en tot novel·lista conseqüent; la qual cosa ara no s’esdevé mai entre nosaltres. I a l’ensems haurem aconseguit quelcom de molt important: el nostre idioma serà entès per tothom, perquè serà l’idioma interior que tots, en major o menor intel·ligència, comprenen. "El Poder de la Palabra
epdlp.com