Els meus llibres i jo (fragmento) -en catalán-Maurici Serrahima
Els meus llibres i jo (fragmento) -en catalán-

"Hi ha, es evident, altres raons per a tot. Jo no soc, en abstracte, un escriptor, sino, molt mes concretament, un home. I, per tant, hi ha en mi tot el que hi ha en un home; aspiracions i impulsos, motius nobles i motius baixos, simplement, humans. Hi ha passio i pudor, desig de coneixement i predomini momentani de l’emocio. I, si be hi ha, amb una forca incontenible, el desig d’expressio que em porta a escriure, tambe hi ha conviccions mes altes que, en certes hores mes marcadament, pero d’alguna manera sempre, condicionen tot el que escric: hi ha la meva fe i la meva conviccio de cristia i la meva admiracio a la meva terra i a la meva llengua, i hi ha tot el que resulta del que pels meus actes he arribat a esser en la meva vida. Pero, en l’hora d’escriure, tot aixo es refon i es barreja en aquella visio que he intentat explicar, en aquella actitud d’admiracio estetica i de contemplacio pura davant del fet de l’existència. De l’existencia de tot, pero, sobretot, de l’existencia
dels homes.
Mai no m’havia posat a escriure aixi sobre el que soc com a escriptor i no se si ho tornare a fer. Voldria, doncs, que aquestes pagines escrites d’una manera espontania, sense preparar-les en la construccio i en la forma, pero que intenten expressar coses que son fonamentals en mi mateix, aconseguissin el resultat de dibuixar ben clarament qui soc jo com a escriptor i, per tant, i simplement, qui soc jo. No se si ho haure aconseguit, pero estic cert que en lloc mes, en tota la meva obra, no m’he acostat tant a aconseguir-ho. I per aixo dono a aquest text una valua i una importancia especials i uniques. El qui el tingui a les mans, em te a mi mateix. "El Poder de la Palabra
epdlp.com