Davallada –en catalán-Josep Lluís Pons i Gallarza
Davallada –en catalán-

"Bell horisont ¡adeu! selvatge serra,
lo mon abaix me crida;
tinch d'afrontar pereguinant la terra 
lo panteig de la vida.
   Flayre boscana que l'alé'm retornas,
ómplem l'esperit ara;
cel esplendent que l'esperansa'm tornas,
déxam mirarte encara.
   Gaya remor del vent á la pineda
ressona entre la fulla;
boyra que suras per l'ubaga freda,
mon front cremós remulla.
   Aspres pendents que ab feredat ne miro,
relliscanta dressera,
salveume'l pas si concirós me giro
mirant cap endarrera.
   Quedeu mes alts que jo, singlers cendrosos,
si os torn á veure enfora,
l'ergull de vostres caps mes alterosos
he trapitjat un hora. 
   Avall... ja emplena el fum de la taulera
les salzeredes blanques,
y l'aigua del molí salta ab brumera
pe'ls grahons de les tanques.
   Darrera'ls caminals que giravoltan
los turosn desparexen,
y'ls cantelluts penyals que'ls enrevoltan
ses ombres definexen.
   Verdejant als costers ab l'argelaga
confosa apar la vinya,
y daurada pe'l sol que ja s'apaga
planeja la campinya. "El Poder de la Palabra
epdlp.com