Mirall antic –en catalán-Armand Obiols
Mirall antic –en catalán-

"Mirall, parany dolcíssim de fèrtils pregoneses,
quina dea orgullosa ton doll aquietà?
Reflectires cabells que la mort esbullà,
esguards solcats per l'ira, ulls dolços de promeses,
i els serves, invisibles, de les Parques ofeses
precipitats dintre ton oval clar.

Fontana sense doll, fontana benastruga,
quina terrible set assadolles, clement!
De nit deuen deixar el clot que els aixopluga,
velant-te amb una fosca alenada llanguent,
per suscitar en ton fons el dolç espectre absent,
els que han poblat la teva espluga. "El Poder de la Palabra
epdlp.com