Filosofia de la religió (fragmento) –en catalán-Pere Lluís Font
Filosofia de la religió (fragmento) –en catalán-

"La manca de tradició acadèmica en filosofia de la religió al nostre país justifica potser (o almenys excusa) el caràcter deliberadament introductori i esquemàtic d’aquest assaig, en el qual no es donen per pressuposades gaires coses que no siguin de cultura filosòfica o religiosa general.
És natural, sobretot atesa la nostra història recent, que la filosofia de la religió susciti reaccions que van des de la curiositat fins a la sospita. No solament per les connotacions que encara té el tema religiós entre nosaltres, especialment en els medis universitaris, sinó també perquè l’estatut de la filosofía de la religió és prou problemàtic perquè, malgrat la tradició acadèmica que hi ha en altres països del món occidental, es procedeixi reiteradament al seu qüestionament. "El Poder de la Palabra
epdlp.com