Morí jove (de Cap al tard) -en catalán-Joan Alcover
Morí jove (de Cap al tard) -en catalán-

"(A recordança de N´Emilia Sureda)

Veig encara en els seus ulls
aquell dolç ensensament
del qui sent
com un eco de murmulls
que parlen interiorment.


No sentía la remors
de llaors
que sonaven al costat
de sa gentil jovenesa;
no mirava sa bellesa
en l´espill de vanitat;
mes, avançant per la vida,
duia en el mirall del cor
reflectida
la bellesa que no mor.


Cantava d´esma, obeint
a l´íntima unbriaguesa,
com el rossinyol, corpresa
per la febre de l´instint.
Humit el front de la llum
d´allà dalt,
duia al pobre i al malalt
el perfum
de son cor caritatiu,
amb el ritme d´una santa
graciosa que somriu,
de sa virtut ignoranta,
i tot el món, manco ella,
sap que és bella,
confonent l´olor suau
de l´àngel i de la dona,
sense sebre si l´atrau
perquè és bella o perquè és bona.


Passa la gent somnolenta
davant l´hermosa natura;
passen segles, i no esmenta
qualque tret de sa hermosura;
mes una alta criatura
es son espill la presenta,
banyada d´inspiració,
i no naix fins aquell dia
l´hermosura que existía
del temps de la creació.


Oh campinyes odorants,
oh trets de la pagesia,
que cobràreu en els cants
de la musa, vida nova;
muntanyes i conradissos,
clars de lluna, degotissos
de la cova;
colrades espigoleres
que un jorn la véreu pasar
al ballar
entre el polsim de les eres;
camins, ombres i dreceres
que coneixeu sa petjada!...
L´heu perduda
aquella amorosa fada,
que, deixant la llengua apresa
per amor de la viscuda,
glosà la vida pagesa,
quan eixa parla, beguda
en la llet de la infantesa,
com un crit
despertà la poesía
que dormia
al fons de son esperit.


Morí jove, dolorós
privilegi dels electes;
mes, espirituals afectes
fan un nimbe piados
a l´ombra seva, que flota
com aparició devota
en nostre esguard enyorós
en l´esguard dels qui somien
de desperts,
en l´esguard dels qui rebien
els socors per ella oferts,
la visita de conhort
que deixava una olor d´ambre
en la miseriosa cambra
dels infants de la dissort. "El Poder de la Palabra
epdlp.com