Espanya tal com es (fragmento) -en catalán-Valentí Almirall
Espanya tal com es (fragmento) -en catalán-

"Si aquesta és la base de les institucions polítiques fonamentals, serà fàcil imaginar en quin estat han de trobar les altres branques de l'Administració Pública. Per això ningú es sorprendrà en saber fins a quin punt abunden els abusos en tots els serveis de l'Estat. Hi ha molts funcionaris que només posen els peus a les oficines els dies de cobrament, per embutxacar-se el sou que els ha estat assignat per exercir certs llocs fantàstics i imaginaris. No fa gaire hem pogut comprovar que en algunes branques de l'Administració certs senyorets, pisaverdes i gomosos, figuraven en nòmina com ordenances, porters, escombriaires, etc, càrrecs que, naturalment, no exercien, però els emoluments no deixaven de cobrar, per molt molestos que aquests fossin. En algunes ciutats hem vist l'alcalde subvencionar diaris del seu partit, o d'altres partits, agafant els fons dels destinats a la inspecció de carrers, per la qual cosa una determinada publicació es quedava amb l'assignació destinada a sis bolquets. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com