La Llucia dels cabells de plata (fragmento) -en catalán-Rossend Arús
La Llucia dels cabells de plata (fragmento) -en catalán-

"¡May que s´bagués vist la ditxosa Llucia! Ves de que ´ns ha servit esgargamellarnos un parell d´horas cada dia, pera aprender la cansó que debiam cantar aquesta nit per Barcelona. Y la gresca que hi haurá al passeig de S. Joan mentres á nosaltres nos badarán la clepsa perque aixis al señor se li antoixa. ¡No se la meva mare com pensaba! De devó quant torni neixer vuy ser noble. "


El Poder de la Palabra
epdlp.com