Sí com lo taur se'n va fuit pel desert -en catalán-Ausiàs March
Sí com lo taur se'n va fuit pel desert -en catalán-

"Sí com lo taur se'n va fuit pel desert
quan és sobrat per son semblant qui el força
ne torna mai fins ha cobrada força
per destruir aquell qui l'ha desert,
tot enaixí em cové llunyar de vós,
car vostre gest mon esforç ha confús:
no tornaré fins del tot haja fus
la gran paor qui em tol ser delitós."El Poder de la Palabra
epdlp.com