Catalunya carolingia (fragmento) -en catalán-Ramon D'Abadal i de Vinyals
Catalunya carolingia (fragmento) -en catalán-

"La noticia de l´existencia d´aquest precepte la tenim per un judici que se celebràa Elna pel juny de l´any 858, sota la presidencia del vescomte Riquelm, on es discutia entre Recemir i Danniel, l´advocat del vescomte, la condició jurídica d´una sèrie de camps situats dins el terme de la vila de Tresmals, en el territorio d´Elna. Recemir els reclamava com aprisió legal feta pel seu avi Wadamir, juntament amb el seu pare Witigiis, i l´ advocat del vescomte pretenia que eren béns fiscals. Els testimonis aportats per Recemir en la causa juraren en l´església d´Elna: "Sapemus et vidimus occulis nostris et auribus audivimus et de presentes fuimus in predicta villa Tresmalos, quando venit avius istius Ricemiri condan, nomine Wadamirus, et paper ipsius idipsi Ricemiri, nomine Witigisus, et prendiderunt jamdictas terras prius per illorum adprisionem, sicut ceteri Spani, vel per preceptum domini imperatoris, et possiderunt eas infra hos legitimos annos, usque dum Suniarius comes eas tulit ad suprascripto Witigiso patre istius meminiti Ricemiri sua fortia et inbeneficiavit eas ad homine suo condam Tructerio, et hodie magis pertinent ad istum Ricemirum pro partibus avii sui condam Wadamiro et patri suo condam Witigiso per illorum adprisione ad habendum per supradictas terras, quam ulli homini ad benefitio, ad cujus vocem Danhiel advocatus Richelmo vicecomite eis repetet".
Malgrat que els testimonis parlin d´una possesió ininterrompuda dels anys legítims, que foren trenta, com cal comptar-los a partir de la invasió del comte Sunyer, i aquesta no es por precisar, no és posible fixar la data del precepte que de totes maneres seria en els primers temps de l´imperi de Lluís el Piadós. Sobre el comte Sunyer, vegeu el comentari al precepte del 862 (Particular XXV). "El Poder de la Palabra
epdlp.com